Rezana građa I trupci sačinjavaju najveći procenat ukupnog izvoza proizvoda od drveta.
Većinu gotovih proizvoda od drveta uvozimo iz zemalja iz okruženja!
Potrebni su finalni proizvodi od drveta koji će biti konkurentni na tržištu.